درباره ما
نویسندگان
آخرین مطالب
برچسب ها
عضویت
تماس با ما
 

 

بسم ربّ محمـّد صلّی الّله علیه و آله و سلّم

 
سپاس خداوندی را که  بشری از جنس ما فرستاد  تا طریقش را نشانمان دهد و ما را به سوی نورش رهنمون سازد.
 
سلام خدا بر تو ای پیام آور حق، ختم مرسلین، مهتر فرستادگان، رسول عشق . 
 
سلام بر تو ای پیامبر خوبی ها ، ای رحمة للعالمین، ای عزیزترین خلق خدا.
 
ای نگار به مکتب نرفته و خط ننوشته ای که در معراجت تا آسمــــان هفتم عشق پرواز و همه آفرینش را با چشم دل رؤیت نمودی و اسرار هستی را در نهان خانه وجودت محرم شدی.
 
سلام بر تو و خاندان پاکت که درس عشق را بر پویندگان راهتان آموختیـــد تا به بیراهه نروند و به سر منزل مقصود نایل شوند.
 
پیامبرا! دلم شکست وقتی شنیدم دوباره مجنونانی، تیر دشمنی و بی خردی شان را به سوی این راه نشانه و همه دانش و استعـداد و ظرفیتشان را یک جا خرج بی حرمتی و به استهزاء گرفتن اعتقادات و راه شما  گرفته تا شاید بتوانند با این روش، در مقابل دین الهی و  وحدت اسلامی بایـستند؛ اما از وعده ی الهی بی خبر اند که فرمود:
 
»می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد، نور خود را کامل خواهد گردانید« سوره صف /آیه  8
 
آنها گمان می کنند اگر بی حرمتی تان کننــد، از بزرگی و تقدس شمـا و عظمت راهتان ذرهّ ای کم خواهد شد.
 
 مگر دیروز خاکروبه های ابوسفیانی توانستند جلوی پیام آخرین فرستاده خدا را بگیرند که امروز شبکه های مجازی سفیانی می خواهند در مقابل دین خدا بایستند!
 
 حکایت، حکایت آنهایی است که می خواهند  بر روی آفتاب خاکستر بریزند تا خاموش شود و چه ساده اندیش و کوته فکرند.
 
شاید وهم دارند که با این تلاششـان و بی حرمتی ها می توانند دل ارباب خویش ابلیس را شـاد نمایند. این سرمداران کفر، امروز همچون ابوسفیان های دیروز برای نابودی اسلام کمر بسته اند، و به هتاکی و بی حرمتی بر ساحت مقدس پیام آور هدایت و راستی، و اهانت و استهزاء نسبت به ایشان قدم بر می دارند. غافل از اینکه این کار موهنشان را عذابی الهی پیش روست:
 
»(ای پیامبر) پیش از تو هم امم گذشته پیامبران خود را سخت استهزاء کردند، پس آنان را کیفر این عمل دامنگیر شد.« ترجمه  انعام /آیه 10
 
غافل تر از اینکه هر بار علیه ارزش ها و اعتقادات مسلمین بر خواستند، باعث بیداری بیشتر و عزم و ایمانی استوارتر در ایشان گردیدند؛آری عدو شود سبب خیـر، گر خدا خواهد. 
 
اینک  بر ماست که همت گماریم، با زمان شناسی و آگاهی و حرکت های متّحدانه و مثمـر ثمر در همه عرصه های فرهنگی و اعتقادی و دینی گامی استوار تر برداریم.  برای همه جهانیان به بازنمایی و انعکاس زیبایی های اسلام و پیامبر عزیزمان  تلاشی جدی داشته باشیم و خود را نیز با  خُلق و خوی نبوی بیـاراییم. تنها با زبان عمل است که می توانیم مشتی باشیم بر دهان هتاکان و معاندان.
 
پروردگارا!  همه مسلمیـن را در این مسیر  با عزمی استوار و ایمانی راسخ یاری فرمــا!
 
این دلنوشته را تقدیم می کنم به ساحت مقدس نبی اعظم، حضرت محمـّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم


:: موضوعات مرتبط: متفرقه
:: برچسب‌ها: دلنوشته برای حضرت محمد, ص, دلنوشته برای پیامبر, فرهنگیان کرمان
نویسنده : علیرضا سعیدنیا
ت : جمعه 1393/11/03

 

 

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮّﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮّﺣﯿﻢ

ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ . ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﻢ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻠّﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻣﯽﺍﻧﮕﺎﺭﻡ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩﯼ ﻣﻠّﺖ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺣﺲّ ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﻩﺗﺮ ﻭ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﺗﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﭼﻮﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .

ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭ ﭼﻬﺮﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ . ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮ ــ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﺍﺗّﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮﺭﻭﯼ ــ ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻦ ﺑﺰﺭﮒ، ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ . ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﻋﺐ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﺘﺄﺳّﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮﺏ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ‏« ﻫﺮﺍﺱﻫﺎﯼ ‏» ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻠّﺘﻬﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ . ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺨﻨﮕﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺰﻭّﺭﺍﻧﻪﯼ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﻩﺩﺍﺭﯼ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩﯼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺳﺮﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻥ ﺧﺠﻞ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺤﻘّﻘﯿﻦ ﻭ ﻣﻮﺭّﺧﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﻠﯿّﺖ ﻭ ﻗﻮﻣﯿّﺖ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ ﺍﻭّﻝ ﻭ ﺩﻭّﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻋﻤﯿﻘﺎً ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺳﺮﺍﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

ﺍﯾﻦ ﺑﻪﺧﻮﺩﯼﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮﮐﺮﺩﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ، ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻮﺩ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺟﻤﻌﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯ؟ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻤّﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﯿﻮﻩﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺍﺯ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟

ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻔﺮﺕ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺍﺯ ‏« ﺩﯾﮕﺮﯼ ‏» ، ﺯﻣﯿﻨﻪﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﯽﻫﺎﯼ ﺳﺘﻤﮕﺮﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺮﺍﺱﺍﻓﮑﻨﯽ ﻭ ﻧﻔﺮﺕﭘﺮﺍﮐﻨﯽ، ﺍﯾﻦﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺷﺪّﺗﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ، ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯼ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎﺯﯼ ﻏﻠﻂ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ؟ ﭘﺲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﯼ ﺍﻭّﻝ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﻩﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﮐﺎﻭﺵ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﭘﯿﺸﺪﺍﻭﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺑﯽﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻦ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪ . ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻠﯿﻢ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻻﺍﻗﻞ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯿﮕﺮﯾﺰﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﭼﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿّﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﻦ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﻠﻘّﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿّﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺑﺎ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ . ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺭﯾﺎﮐﺎﺭﺍﻧﻪ، ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﯿﻞ ﻭ ﻣﺂﺧﺬ ﺩﺳﺖ ﺍﻭّﻝ ﺁﻥ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ . ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻥ ‏( ﺻﻠّﯽﺍﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻪ ‌ ﻭﺁﻟﻪﻭﺳﻠّﻢ ‏) ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ . ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺁﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ‏( ﺻﻠّﯽﺍﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻪ ‌ ﻭﺁﻟﻪﻭﺳﻠّﻢ ‏) ﻭ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﭘﯿﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﻼﻡ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯾﯽ ﻃﯽّ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪّﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﮑﺮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻔﮑّﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮﺩ؟

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩﭘﺮﺩﺍﺯﯼﻫﺎﯼ ﻣﻮﻫﻦ ﻭ ﺳﺨﯿﻒ، ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﯿّﺖ، ﺳﺪّ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ، ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻭ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺩﯼ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ، ﺍﻣّﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼِ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﺶ، ﭘﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ ﺑﺴﺎﺯﺩ . ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣّﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ . ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎﯼ ﻧﻮ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺩﺭﮎ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﯿﺸﺪﺍﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﺁﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻏﺮﺏ ﺑﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺯﺭﺩﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻧﯽ ﺁﺳﻮﺩﻩﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵﻧﺎﻻﻥ ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ .

ﺳﯿّﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ

۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱:: موضوعات مرتبط: متفرقه
:: برچسب‌ها: نامه ایت الله خامنه‌ای به جوانان اروپا و امریکای ش, نامه ایت الله خامنه‌ای, نامه رهبر به جوانان اروپا و امریکای شمالی, پیام رهبر, فرهنگیان کرمان
نویسنده : علیرضا سعیدنیا
ت : جمعه 1393/11/03
 

 مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی ، پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان ساعت 10 صبح مورخ 22دی ماه  1393  طی مراسمی با حضورسرپرست، معاونان و جمعی از اساتید و کارکنان این پردیس برگزار شد.:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان
:: برچسب‌ها: تودیع و معارفه
نویسنده : رضا میرزایی
ت : پنجشنبه 1393/10/25

تـــــــوجه

چند روز قبل خبری مبنی بر لغو تعهد خدمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در میان خبرگذاری ها مشهود بود، که در این پست سعی کرده ام دلایلی برای عملی نبودن و همچنین واکنش مجلس در این خصوص ارائه دهم.

ممنون از توجه شما، منتظر نظرات گرم شما هستم.:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان، متفرقه
:: برچسب‌ها: لغو تعهد, استخدام نکردن فرهنگیان, عملی نبودن لغو تعهد, دانشگاه فرهنگیان, استخدام دانشجو معلمان
نویسنده : آرمان اخلاص پور
ت : پنجشنبه 1393/10/18
کارت ورود به جلسه دانشجویان دانشگا فرهنگیان کرمان هم اکنون بر روی سامانه مروارید قرار گرفت

سامانه دانشجویی مروارید

برای تهیه و پرینت ان از اینجا وارد شوید .

 

تذکر : توجه کنید شماره صندلی درج شده باشد و زمان برگذاری هر امتحان متفاوت میباشد.

 

وبلاگ دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمان برای تمامی همکاران دانشجومعلم ارزوی موفقیت دارد:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان، دبیری و علوم پایه، علوم تربیتی
:: برچسب‌ها: کارت ورود به جلسه, امتحانات پایانترم, دانشگاه فرهنگیان کرمان
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : سه شنبه 1393/10/16

    جوابیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به دکتر نوبخت پیرامون طرح درخواست لغو تعهد دانشجوی معلم:
 
  لغو این مصوبه نه تنها موجب کاهش هزینه های دولت نشده
و کسری بودجه را جبران نخواهد کرد، بلکه در طولانی مدت هزینه های بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت

 

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان درباره ی طرح درخواست لغو تعهد دانشجوی معلمان جوابیه ای به شرح ذیل صادر نمود:


بسمه تعالی

جوابیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان درباره ی طرح درخواست لغو تعهد دانشجوی معلمان

 "این مساله دانشگاه فرهنگیان هم خیلی مهم است . این هم از جمله چیزهاییست که باید به طور جدّی به آرایش درونی آن توجه شود . معلم اگر شخصیت خودش ساخته نباشد ، نمی تواند به متعلّم خود چیزی یاد بدهد . اینجا شخصیت معلمین ساخته می شود . اگر چه که این دانشگاه در ذیل آموزش و پرورش تعریف شده است و مربوط به آموزش و پرورش است ، لیکن آموزش عالی باید همه پشتیبانی های ممکنه را از این دانشگاه ها کند"
(بیانات مقام معظم رهبری درباره دانشگاه فرهنگیان – اردیبهشت 92)

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت دانشگاه فرهنگیان و وضوح ضرورت تشکیل و تداوم آن و همچنین اهمیّت نظام تعلیم و تربیت و جایگاه معلم در هر جامعه – که از چشم هیچ کارشناس و مسئولی پوشیده نیست – تخصیص هرگونه منبع مالی ، نه تنها هزینه ای مازاد نبوده ، بلکه در دراز مدت باعث کاهش هزینه های دولت خواهد شد .

حال سوال ما از آقای نوبخت به عنوان معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور این است آیا لغو تعهد استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و جذب معلمان مورد نیاز آموزش و پرورش از طریقی غیر از دانشگاه فرهنگیان ، باعث کاهش هزینه های دولت شده و کسری بودجه را جبران خواهد کرد یا بالعکس در طولانی مدت هزینه های بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت ؟

بد نیست نگاهی به سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش داشته باشیم . در ابتدای این سند ، ذیل " بیانیه ماموریت آموزش و پرورش " آمده است که " این نهاد ماموریت دارد با تاکید بر شایستگی های پایه ، زمینه ی دستیابی دانش آموزان را به مراتبی از حیات طیّبه در همه ابعاد فردی به صورت عادلانه و اثربخش فراهم سازد . انجام این مهم ، نقش زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت ."

 پس بدیهی است که صرف هرگونه هزینه در این بخش ، سرمایه گذاری محسوب می شود . همچنین که کشور هایی مانند ژاپن ، انگلیس ، فرانسه ، سوئد ، ترکیه و افغانستان بودجه زیادی را برای سرمایه گذاری در نظام تعلیم و تربیت در نظر گرفته اند.

مسئله ی دیگر ، مگر نه اینکه وزارتخانه های مهمی چون دادگستری ، دفاع ، اطّلاعات و امور خارجه وظیفه ی تربیت نیروی مورد نیازشان را ، خود به عهده دارند ؟ حال چطور ممکن است وزارت آموزش و پرورش به عنوان تنها متولی امر تعلیم و تربیت در کشور ، حق تربیت نیروی مورد نیاز ، طبق معیار های خود را نداشته باشد ؟ آیا دانشجویی که در دانشگاه دیگری تحصیل کرده ، ولو از نظر علمی بالا باشد ، می تواند فقط با گذراندن دوره ای یکساله عهده دار مسئولیت مهم معلمی شود؟

 واضح و مبرهن است که شخصیت معلم در طول یک سال قابل شکل گیری نبوده و معلمی که شخصیت خودش ساخته نباشد نمی تواند به متعلّم خود چیزی یاد بدهد . ضمن اینکه بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، جذب نیرو جز از دانشگاه فرهنگیان امری غیر قانونی می باشد .

 با توجه به مطالب مطرح شده ، لایحه مذکور نشان دهنده ی عدم وجود سیاست های کلّی برای نظام آموزش و پرورش است .

 در پایان ، ما دانشجو معلمان از مسئولین تقاضا داریم به جای زیر سوال بردن دانشگاه و ناشایسته خواندن دانشجو معلمان ، به دنبال آماده سازی و اجرای طرح و برنامه ای باشید تا بتوان به سمت اهداف عالیه سند تحول بنیادین حرکت نمود و از وضعیت موجود به اهداف متعالی این سند بنا به واقعیت رسید و به دنبال آن ، دسترسی به اهداف عالیه سند تحوّل بنیادین میسّر شود


"السلام علی من اتبع الهدی ..."
سوره طه ، آیه 47

 

منبع :سایت سازمان بسیج دانشجویی

لطفا به لینک بالا مراجعه نموده و نظرات خودرا اعلام نمایید .

باشد که مسولین امر اطلاع یابند ...:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان
:: برچسب‌ها: تعخد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان, جوابیه به لغو تعهد, دانشگاه فرهنگیان
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : سه شنبه 1393/10/16

خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: پیشنهاد حذف قانون متعهدین خدمت توسط معاونت نظارت راهبردی ارائه شده است و یکی از دلایل ارائه این پیشنهاد هزینه‌بر بودن و عدم تامین نیروی کیفی مورد نیاز آموزش‌وپرورش است.

 

خسرو نظری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درخصوص پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درخصوص حذف قانون متعهدین به خدمت در دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: آقای نوبخت معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری نامه‌ای را به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده‌اند که در این نامه موضوع حذف قانون متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش مطرح شده است.

 

وی افزود: دولت در ارتباط با حذف تعهد خدمت دلایلی دارد که یکی از این دلایل تاکید می‌کند اگر نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق تعهد خدمت و با مکانیزمی که هم اکنون در حال اجراست وارد شود یعنی از همان لحظه ورود به دانشگاه با مدرک دیپلم تا کسب مدرک کارشناسی از تعهد خدمت در آموزش و پرورش بهره‌مند شود، هزینه‌های زیادی برای آموزش و پرورش به همراه دارد و نمی‌تواند نیروی کیفی لازم را تامین کند.

 

رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:‌ قانون لغو متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد شده و در اختیار ما نیز قرار گرفته تا بتوانیم پیشنهادات خود را ارئه دهیم.

 

 


نویسنده : اصف نوری
ت : چهارشنبه 1393/10/10

بخشنامه شماره 15/710 مورخ 04/08/93صدور كارت پايان خدمت يا  معافيت متعهدين خدمت   


 

شماره بخشنامه : 15/710              تاریخ بخشنامه : 04/08/93

 

 برای دانلود بخشنامه لطفا کلیک کنید

  فایل ضمیمه 4.81MB:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان، متفرقه
:: برچسب‌ها: دانشگاه فرهنگیان, خدمت سربازی, تعهد خدمت دانشگاه فرهنگیان, سربازی دانشجویان دانشگاه کرمان
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : سه شنبه 1393/10/09
ردیف شرح عملیات محدوده زمانی
1 تعریف گروههای درسی تا 93/11/12
2 انتخاب واحد از 93/11/12 لغایت 93/11/17
3 حذف و اضافه 93/11/27  لغایت 93/11/29

4

شروع و پایان کلاس ها 93/11/18لغایت 94/03/22
5 کلاس های جبرانی 94/03/23 لغایت 94/03/27
6 دریافت کارت ورود به جلسه از سامانه 94/03/24 لغایت 94/03/27
7 تاریخ برگزاری امتحانات 94/03/30 لغایت 94/04/11
8 ثبت نمرات در سامانه 94/03/31 لغایت 94/04/17
9 نهایی کردن نمرات در سامانه تا 94/04/21


:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان، دبیری و علوم پایه، علوم تربیتی، متفرقه
:: برچسب‌ها: دانشگاه فرهنگیان, تقویم آموزشی, دانشگاه فرهنگیان کرمان, تقویم اموزشی نیمسال دوم
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : چهارشنبه 1393/10/03

  

دارد تمام می شود آقا عزای تو

کم گریه کرده ایم محرم برای تو

 

دارد چه زود سفره تو جمع می شود

تازه نشسته ایم بخوریم از غذای تو

 

شبهاي آخر است گدا را حلال كن

اين هم بساطِ نوكر ِ بي دست و پاي تو

 

ما را ببخش گريه ي سيري نكرده ايم

چشمانِ خشكِ ما خجل از اين عزاي تو 

... 

 :: موضوعات مرتبط: انجمن ریاضیات خواجه نصیر، متفرقه
:: برچسب‌ها: وداع بامحرم وصفر, فرهنگیان کرمان
نویسنده : علیرضا سعیدنیا
ت : سه شنبه 1393/10/02
 

 

ﺯﺍﺋﺮﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﻡ ﺁﻗﺎ ﺑﺪﺍﺩﻡ ﻣﯿﺮﺳﯽ؟

ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﻢ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ،ﺗﻨﻬﺎﺑﺪﺍﺩﻡ ﻣﯿﺮﺳﯽ ؟
 
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺁﻫﻮﻧﯿﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎﭘﺮﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍم
 
ﺿﺎﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺁﻫﻮﻫﺎﺑﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯿﺮﺳﯽ ؟
 
ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)  تسلیت باد


:: موضوعات مرتبط: انجمن ریاضیات خواجه نصیر، متفرقه
:: برچسب‌ها: شهادت امام رضا, فرهنگیان کرمان
نویسنده : علیرضا سعیدنیا
ت : دوشنبه 1393/10/01
در این پست با توجه به نزدیکیه امتحانات دانشجویان ، مطالبی را در مورد  "نحوه ی درس خواندن شب امتحان " گردهم آورده ام که خواندنش خالی از لطف نیست.

با آرزوی موفقیت در امتحانات...

         :: موضوعات مرتبط: متفرقه
:: برچسب‌ها: شب امتحان, شیوه مطالعه, امتحانات
نویسنده : آرمان اخلاص پور
ت : پنجشنبه 1393/09/27
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : پنجشنبه 1393/09/27

مصاحبه دانشگاه فرهنگیان رشته تربیت بدنی پنج شنبه 27 آذر برگذار میگردد

تذکر : 1- ساعت شروع مصاحبه ساعت 8 صبح  روز پنج شنبه مورخ 93/9/27می باشد .

2- محل برگزاری مصاحبه برادران میدان خواجو ابتدای خیابان سرباز نبش خیابان سلمان فارسی پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان .

مدارک مورد نیاز :

1-اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات ( 2 سری ) برابر با اصل شده باشد .

2-اصل کارت ملی و کپی پشت و رو ( 2 سری ) برابر با اصل شده باشد .

3-اصل و کپی دیپلم یا گواهی تایید شده که در آن معدل سه سال متوسطه درج شده باشد، برابر با اصل باشد .

4-اصل و کپی گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی ، برابر با اصل شده باشد .

5- عکس 4×3 ( 3 قطعه )

6-در صورت استفاده از عینک بهمراه داشتن عینک الزامی می باشد .

7-اسناد و مدارک معتبر برای حافظان کل قرآن ، برگزیدگان مسابقات بین المللی ، نخبگان علمی ، مخترعان ، مبتکران ،برگزیدگان المپیادهای علمی ، قهرمانان ورزشی ملی و بین المللی ، اصل کارت بسیج و گواهی عضویت بسیج جهت محاسبه امتیازات مربوطه .

8- دفترچه بیمه

9- دریافت فرم صلاحیت عمومی فرمت PDF

در صورت ناقص بودن مدارک پذیرش و انجام مصاحبه مقدور نمی باشد .:: موضوعات مرتبط: دبیری و علوم پایه
:: برچسب‌ها: فرهنگیان کرمان, دانشگاه فرهنگیان کرمان, تربیت بدنی تربیت معلم کرمان, رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان کرمان
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : پنجشنبه 1393/09/27

همايش تربيت فرهنگى ، اجتماعى و اقتصادى : جايگاه و اقتضاعات در تربيت معلم

 

برگزار کننده : پرديس خواجه نصير

محل : بلوار 22 بهمن ، کانون پرورش فکرى کودک و نوجوان

زمان : سه شنبه  93/09/25  ساعت هشت صبح

 

* ضمنا در جنب محل برگزارى همايش، نمايشگاه کتاب بمناسبت هفته پژوهش همراه با تخفيف ويژه داير ميباشد.:: برچسب‌ها: همايش تربيت فرهنگى, اجتماعى و اقتصادى, جايگاه و اقتضاعات در تربيت معلم
نویسنده : آرمان اخلاص پور
ت : یکشنبه 1393/09/23

به منظور تکریم دانشجویان پژوهشگر، دانشگاه فرهنگیان که رسالت مهم تربیت معلم را در کشور بر عهده دارد با شعار اساسی«جامعه دانایی محور در بسترتربیت معلم پژوهش محور» ویژه برنامه های هفته پژوهش و فناوری را پیش بینی و درسطوح ملی ، استانی ، پردیس ها و واحدهای آموزشی دانشگاه به مرحله اجرا در می آورد .در این مراسم برگزیدگان عرصه پژوهش و فناوری در زمینه  دانشجویان پژوهنده  معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. جهت اطلاع از شرایط انتخاب و دریافت فرم های مربوطه به فایل ضمیمه مراجعه کنید. 

 ستاد استان از میان متقاضیان شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگران با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در شیوه نامه دانشجویان  دارای بالاترین امتیاز را شناسایی و به ستاد کشوری معرفی می نماید .

 

 

 

شرایطعمومیانتخاب دانشجویانپژوهنده(دورهکارشناسیپیوستهوناپیوسته )

- داشتن حداقل معدل 16 (در مجموع نیمسالهای تحصیلی) در سابقه تحصیلی در دانشگاه

- کسب حداقل های امتیاز در جدول شاخص فعالیتها ، فایل پیوست

- فعالیتهای پژوهشی باید در دوران تحصیل دانشجو در دانشگاه انجام شده باشد.

- فعالیتهای پژوهشی باید مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد .

عدم انتخاب بعنوان دانشجوی پژوهنده در طی سه سال گذشته،

- دانشجویان باید فاقد ترم مشروطی در سابقه تحصیل خود باشند

- تکمیل نمودن پرسشنامه دانشجوی پژوهنده و جداول ذیربط توسط داوطلب و ارائه آن همراه با سایر مدارک و مستندات

           فایل ضمیمه 

pdf شیوه ی امتیاز دهی

 

بروز رسانی:

دانشگاه فرهنگیان کرمان ضمن تشکر از تمامی نویسندگان محترممقالات برگزیده شده را طی اطلاعیه شماره4 منتشر کرد :

برای مشاهده اینجا کلیک کنید فایل136kBحجم PDF:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان
:: برچسب‌ها: هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان کرمان, دانشگاه تربیت معلم کرمان, فرهنگی کرمان, فرهنگیان کرمان
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : شنبه 1393/09/22

همایش" تربیت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی : جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم "


  •  
  • سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان با عاملیت پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان و همراهی پردیس شهید باهنر کرمان، همایش" تربیت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی : جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم " را با حمایت و تعامل آموزش و پرورش استان کرمان برگزار خواهد کرد.
  • ناریخ ارسال اصل مقالات: اول آذرماه 1393
  • تاریخ برگزاری همایش:  25آذر ماه 1393 (همزمان با روز پژوهش)

پست الکترونیکی:pf.nasir@gmail.com

  • دبیرخانه همایش:

کرمان، میدان خواجو، ابتدای خیابان سرباز ، پردیس خواجه نصیرالدین طوسی، اداره پ‍‍ژوهش و فناوری.

تلفن:33311040

 

محورهای  همایش در ادامه مطلب ....:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان
:: برچسب‌ها: روز پژوهش دانشگاه فرهنگیان کرمان
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : شنبه 1393/09/22

 

 28

 

به مناسبت  بزرگداشت 16 آذر، روز دانشجو  مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش، فرماندار شهر کرمان، اساتید و کارکنان پردیس،  دانشجو معلمان و جمعی از مسئولین استان در تالار امام علی (ع)  برگزار گردید.

بعد از تلاوت آیاتی از قرآن مجید،آقای دکتر پایندان  ضمن خوشامد گویی ،  روز دانشجو را به دانشجو معلمان  و اساتید  و مدعوین تبریک گفتند و در رابطه با حوادث این روز مطالبی را ایراد نمودندد، و با نثار صلوات به روح شهدای 16 آذر  یادی از سه شهید راه ایستادگی و مقاومت کردند .

سپس مهندس توحیدی فرماندار کرمان ضمن گرامیداشت 16آذر بیان کردند ارزش روزها یکسان است و آنچه که آنها را از هم متمایز می نماید حوادثی است که در آن روز ها اتفاق می افتد، مانند: روز 16 آذر، 12 بهمن، 22 بهمن و ... وی سپس خطاب به دانشجو معلمان گفتند : دانشجویان باید روحیه ای نقادانه داشته باشند و نقد منصفانه نمایند. شما در آینده سرمایه های اصلی این مملکت را آموزش می دهید چرا که نیروی انسانی بهترین  با ارزش ترین منابع یک کشور را تشکیل می دهند.

در این مراسم همچنین از برگزیدگان آموزشی، ورزشی، علمی، ادبی و فرهنگی با اهدای لوح تقدیر و جوایزی قدردانی شد.:: موضوعات مرتبط: اخبار فرهنگیان کرمان
:: برچسب‌ها: دانشجو, دانشجو معلم, روز دانشجو, دانشگاه فرهنگیان کرمان
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : شنبه 1393/09/22

هفته پژوهش، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر کرمان :

افتتاحیه هفته پژوهش: پنج شنبه 20/9/1393 ساعت: 12-8

ارائه کارگاهها ی آموزشی و پژوهشی

نام کارگاه

زمان

مکان

مدرس

کارگاه مواد مخدر

یکشنبه: 23/9/1393

ساعت 11-9:30

پردیس شهید باهنر

سرگرد تهامی

کارگاه ایده یابی در پژوهش

یکشنبه: 23/9/1393

ساعت 16:30-15

پردیس شهید باهنر

دکتر مینویی

کارگاه مشاوره قبل از ازدواج

دوشنبه: 24/9/1393

ساعت 11-9:30

پردیس شهید باهنر

دکتر تجربه کار

کارگاه گل و گیاهان زینتی

دوشنبه: 24/9/1393

ساعت 16:30-15

پردیس شهید باهنر

مهندس حصیبی

تخصصی علوم تربیتی( ویژه دانشجویان علوم تربیتی)

سه شنبه:25/9/1393

ساعت 16-14

پردیس شهید باهنر

دکتر فضلی:: برچسب‌ها: هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان کرمان, دانشگاه تربیت معلم کرمان, فرهنگی کرمان, فرهنگیان کرمان
نویسنده : مجتبی حبیبی
ت : شنبه 1393/09/22

-پروانه ها با پاي خود مزه را احساس ميكنند .

ـ شتر در هنگام تشنگي ميتواند ۹۵ ليتر آب را در كمتر از ۳ دقيقه بنوشد .

ـ تعداد افرادي كه سالانه از نيش زنبور ميميرند بيشتر از كساني است كه سالانه از نيش مار ميميرند.

ـ وزن اسكلت انسان بالغ ۱۳ تا ۱۵ كيلوگرم است .

ـ اولين اتومبيل را مظفرالدين شاه قاجار وارد ايران كرد .

ـ تنها قسمت بدن كه خون ندارد قرنية چشم است .

ـ با ۳۰ گرم طلا ميتوان نخي به طول ۸۱ كيلومتر درست كرد .

ـ سومريها در قرن چهارم قبل از ميلاد خط را اختراع كردند .

ـ يك دهم مردم جهان در جزيره ها زندگي مي كنند .

ـ اولين تمبر جهان در سال ۱۸۴۰ در انگلستان به چاپ رسيد .

ـ فيل بالغ در روز ۲۲۰ كيلوگرم غذا و۲۰۰ ليتر آب مصرف ميكند .

 ـ تعداد حشرات موجود در ۵/۲ كيلومترمربع زمين كشاورزي از انسانهاي موجود در كل دنيا بيشتر است.

ـ هرفرد عادي درسرخود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار رشته مو دارد. ـ ريش انسان بالغ بر ۵ تا ۱۵ هزار و يك ابرو ۴۵۰ تا ۶۰۰ تار مو دارد.

ـ گربه وسگ هر كدام ۵ گروه خوني دارند و انسان ۴ گروه.

ـ زنبور عسل دو معده دارد: يكي براي انبار كردن عسل ويكي براي غذا.

ـ سريع ترين عضله بدن انسان زبان است.


نویسنده : علیرضا قاسمخانی
ت : چهارشنبه 1393/09/19

روز قلم های تیز، روز فکر های خلاقروز اندیشه های نو، روز تو، روز دانشجو مبارک . . .

 :: موضوعات مرتبط: متفرقه
:: برچسب‌ها: روز دانشجو مبارک, روز دانشجو, دانشگاه فرهنگیان, فرهنگیان کرمان
نویسنده : حسین سالارگنجی
ت : یکشنبه 1393/09/16
 
سایتهای مرتبط
موضوعات
لینک ها
آرشیو مطالب